Przyzwyczailiśmy się do tego, że kontrole drogowe najczęściej przeprowadzają funkcjonariusz Policji. Warto jednak wskazać, że również inne służby posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Kto może zatrzymać nas na drodze?

Policja

Kontrola może być przeprowadzona zarówno przez policjanta umundurowanego, jak również tego nieumundurowanego. Warto też pamiętać o tym, że nie tylko drogówka ma prawo do kontroli, ale może zrobić to każdy funkcjonariusz.

Inspekcja Transportu Drogowego

Prawo do kontroli ma także Inspekcja Transportu Drogowego. Takie uprawnienia posiadają tylko umundurowani funkcjonariusze. Posiadają takie same prawa jak policjanci.

Służba Celna

Możemy być również zatrzymani przez funkcjonariuszy Służby Celnej. Muszą być oni umundurowani i mogą prowadzić kontrole nie tylko w strefie przygranicznej, ale również na terenie całego kraju.

Straż Graniczna

Posiada takie same uprawnienia jak Służba Celna.

Straż Miejska i Straż Gminna

Kierowcy powinni pamiętać również o tym, że mogą zostać zatrzymani do kontroli drogowej przez Straż Miejską albo przez Straż Gminną. Funkcjonariusze muszą być wtedy umundurowani. Posiadają uprawnienia w ograniczonym zakresie, na przykład mogą zatrzymać kierowcę, który niewłaściwe zaparkował.

Straż Leśna i Straż parków narodowych

Możemy być zatrzymani przez strażników leśnych i parków narodowych na terenie tych lasów i parków. To możliwe tylko wtedy, gdy funkcjonariusze straży mają właściwe uprawnienia, które wydawane są przez lokalnego komendanta Policji. Możemy otrzymać mandat za wjazd do lasu.